среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Budowa plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane sztachetki PVC na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий